Weerstation Baal

Ligging


Baal is een deelgemeente van Tremelo en is gelegen in het noorden van de provincie Vlaams-Brabant. Landschappelijk gezien behoort het tot de Zuiderkempen. De grondsoort is dominant zandig maar bevat ook een aanzienlijke fractie leem. Tremelo kent een vlak tot zeer zacht golvend reliëf met een gemiddelde hoogte van 13 meter boven de zeespiegel, enkel in het oosten vormt de Balenberg (tot 45 meter) een opvallend steile helling in het omringende landschap. Er is ook een relatief groot gebied terug met stuifzandruggen, of anders gezegd, rivierduinen die opgewaaid zijn uit de drooggevallen bedding van Demer en Dijle tijdens het Laat-Glaciaal en er iets hoger gelegen gebieden vormen. De laagste gebieden van de gemeente (rond 7 m TAW) vinden we in het zuidoosten, namelijk in de Laak- en Dijlevallei en rond de oude meander Blaasberg. Ook de vallei van de Vrouwvliet/Raambeek, dewelke ontspringt in Begijnendijk, vormt een duidelijk lager gedeelte in de gemeente. De belangrijkste rivieren of waterlopen die binnen het grondgebied van Tremelo stromen zijn de Laak, de Dijle en de Meerloop/Raambeek/Vrouwvliet. De zuidelijke grens van de gemeente wordt grotendeels bepaald door de loop van de Laak. Waar de Laak in de Dijle vloeit, wordt de verdere begrenzing van de gemeente nog enkele honderdtallen meter door de Dijle gevormd. De Dijlevallei in het zuiden van de gemeente vormt daarbij de grens naar het meer lemige en heuvelachtige Hageland.

Ligging Baal

Klimaat


Op onderstaande pagina zijn de klimaatgegevens over Baal terug te vinden. Het Belgische klimaat wordt volgens Köppen ingedeeld als 'Cfb'. Het is met andere woorden een gematigd zeeklimaat waarbij de warmste maand van het jaar een gemiddelde maandtemperatuur van minder dan 22 °C heeft. Voor Baal geldt dat de gemiddelde jaartemepratuur voor het klimaat van 1981-2010 is vastgelegd op 10.6°C, terwijl de totale jaarlijkse neerslaghoeveelheid 750.7 mm bedraagt. De winterperiode (DJF) is daarbij het koudste en ook het natste seizoen. De temperatuurextremen op jaarlijkse schaal situeren zich vaak rond -5°C als laagste temperatuur in de winter en tot +30 à +35°C in de zomer.

Info weerstation


Weerstation Baal maakt gebruik van een Davis Vantage Pro2-weerstation, model 6153EU. Het weerstation bestaat uit een Integrated Sensor Suite, een windmeter met windvaan en een console. Het weerstation staat in de tuin opgesteld en wordt gebruikt sinds 3 februari 2010. Hiervoor voerde ik ookal metingen uit, maar met een ander weerstation. Het weerstation meet de luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, windrichting, windsnelheid, regenhoeveelheid- en intensiteit, en andere zoals windchill en THW-index.

Weerstation Baal

Alle gegevens, die draadloos verstuurd worden door de transmitters, worden door de console ontvangen en verwerkt. Waarden zoals het dauwpunt en gevoelstemperatuur worden dan berekend. De console meet ook de luchtdruk, die omgezet wordt naar zeeniveau, aangezien we op 15 meter boven de zeespiegel zitten. Naast de waarden op de console, is het ook mogelijk een kleine trendgrafiek te zien. Verder kunnen de maanstand en de tijd van de zonsopkomst- en zonsondergang opgevraagd worden.

Weerstation Baal

De Integrated sensor bevat een sensor en een regenmeter en wordt gebruikt om de luchttemperatuur en luchtvochtigheid te meten. De sensoren zitten onderin de witte beschermlaag, die de principes van een weerhut moet voorstellen. Ze beschermen het tegen zonnewarmte en andere warmtebronnen. Er stroomt ook steeds een hoeveelheid lucht door het weerstation voor een nog nauwkeurigere meting van de temperatuur. Verder bevat het ook een transmitter op zonne-energie die alle gegevens draadloos verstuurd naar de console. Deze metingen gebeuren op 1,5 meter boven het aardoppervlak.

Bij de regenmeter maakt hier gebruik van een kantelsysteem. De opgevangen neerslag komt dan in een soort balans terecht. Wanneer er voldoende neerslag is gevallen (0,2 mm), kantelt dit bakje. Dan geeft de regenmeter een signaal af naar de console, zodat deze de verkregen 0,2 mm kan aangeven. De neerslag loopt dan weg, en de volgende neerslag wordt dan opgevangen in het tweede aadje. Als ook daar 0,2 mm is bereikt, kantelt de 'balans' ook daar en wordt een volgend signaal doorgegeven. Zo gaat het dus maar door en door tot het stopt met regenen. De windsnelheid en windrichting worden elektronisch gemeten door de windmeter. Deze gegevens worden dan door een transmitter verzonden naar de console. Hij is opgesteld op een hogere plaats (4 m) om wat meer wind op te vangen. Vermits de wind normaal op 10 meter hoogte gemeten wordt,worden de windsnelheden met een formule, die rekening houdt met de verticale distributie van het windprofiel, herschaald naar die 10 meter.

Homepage

Ga via deze terug naar de homepagina van deze website.

Weergegevens Baal

Bekijk eens de pagina met actuele en historische weergegevens!

Weerrapport huidge maand

Voor actuele satelliet- en neerslagbeelden van de Benelux en Europa!


Weerstation Baal

Tempalte Monster